Wie is PAT?

PAT staat voor Prevention, Awareness en Training, drie waarden die gekoppeld zijn aan onze drie kernwaarden: Kennis, Kunde, Kwaliteit.

PAT heeft een eigen identiteit, een eigen DNA met een aantal heel belangrijke kernwaarden. Hij heeft op basis van zijn DNA een duidelijke en duurzame rol binnen onze organisatie.

  • PAT staat tussen onze mensen als alerte collega en inspiratiebron.
  • PAT is proactief, hij neemt het voortouw in bepaalde situaties en hij durft collega’s aan te spreken.
  • PAT is humoristisch, eerlijk, stoer, betrouwbaar, betrokken, toegankelijk en sympathiek.
  • PAT heeft een eigen look en hij is altijd in lijn met alle veiligheidsvoorschriften.

Waar staat PAT voor?

  • Training: Door onze medewerkers terdege op te leiden en te instrueren vergroten wij hun inzichten en kennis op het gebied van veiligheid.
  • Awareness: Medewerkers die kwaliteit leveren, zien wat er in hun werk verkeerd kan gaan of waar problemen kunnen ontstaan. Vervolgens passen zij hun gedrag aan en dit risicobewustzijn geldt zowel voor kwaliteit als voor veiligheid.
  • Prevention: Medewerkers die hun vak verstaan werken veilig. Een intrinsiek gevoel van veiligheid zorgt ervoor dat incidenten kunnen worden voorkomen.
  • Door mensen steeds meer te trainen op het gebied van veiligheid creëren we awareness en dat leidt tot prevention.

    Veilig werken is incidenten voorkomen! Wanneer alle medewerkers de mogelijke gevaren zien en op zo’n manier kunnen handelen dat er geen incidenten ontstaan, en dit in alle lagen van de organisatie, dan is onze missie geslaagd!