De disclaimer is van toepassing op:

de website www.ask-romein.be

de website www.ask-romein.nl

de website www.ask-romein.com

de website www.hillebrand.nu  

de website www.oostingh.nl

 

Deze website is eigendom van ASK Romein (Roosendaal – Malle – Vlissingen – Katwijk). Door de website te bezoeken verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

De informatie op onze website is algemeen van aard en zodoende niet aangepast aan persoonlijke en/of specifieke omstandigheden. ASK Romein levert grote inspanningen om de informatie actueel, volledig en nauwkeurig te houden. De getoonde informatie wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen of kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet langer actueel is. In dat geval zal ASK Romein de grootst mogelijk inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. ASK Romein kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van informatie op onze website noch voor schade die zou ontstaan door het gebruik van deze informatie.

Indien u als gebruiker onjuistheden of anomalieën vaststelt kan u de beheerder van de site contacteren. ASK Romein behoudt het recht om de inhoud van de website ten alle tijden en zonder voorafgaande kennisgeving  te wijzigen.

Intellectuele eigendomsrecht

De inhoud van de website valt onder auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, enz. te delen of openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASK Romein.

Cookies

ASK Romein verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website. Tijdens een bezoek kunnen cookies op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Hiermee worden gegevens verzameld om de website van ASK Romein te optimaliseren en beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker. In de instellingen van uw internetbrowser kan u het gebruik van cookies aanpassen, verhinderen of ervoor zorgen dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie op uw computer geïnstalleerd wordt.

Persoonsgegevens van bezoekers worden zeer zorgvuldig behandeld en zullen niet ter beschikking gesteld worden aan derden. ASK Romein verwerkt de persoonsgegevens die zij via de website ontvangt, bijvoorbeeld wanneer u als gebruiker een formulier invult op de website. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de daarvoor bestemde doeleinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op de websites van ASK Romein. Voor alle geschillen in verband met deze website is de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

 

ASK Romein behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer.